Corona-FAQ

Veel gestelde corona gerelateerde vragen rondom de competitie

 1. De KNSB heeft een corona bijlage gemaakt bij het reglement voor de zaterdagcompetitie. Gelden de daar genoemde regels in de SOS competitie ook?

  De aanvulling op de invallersregeling van de KNSB nemen wij niet over. Op zaterdag is het invallers probleem veel groter vanwege de gelijktijdigheid van de wedstrijden. In de SOS blijft de regel gelden dat elke opgegeven speler 2 wedstrijden mee moet doen, en maar 3 maal mag spelen in een hoger team.

  Artikel 6 nemen wij wel over. Er vindt dus promotie en degradatie plaats indien minstens 2/3 van de wedstrijden gespeeld zijn.

 2. Gaat de wedstrijdleiding de situatie in zalen controleren?

  Nee, de wedstrijdleiding gaat niet zelf controles van speellocaties doen of initiëren. Er wordt verwacht dat de thuis spelende club een redelijke en serieuze afweging heeft gemaakt of er gespeeld kan worden conform het Protocol Veilig Schaken. Merk op dat een deel van de maatregelen die daar in staan advies status hebben. Zo betekent het advies 1,5 meter afstand te hebben tot je tegenstander niet dat er gespeeld dient te worden aan tafels van 1,5 meter diep. Het ontbreken daarvan kan voor de tegenstander geen geldige reden zijn niet te willen spelen. Veel clubs realiseren met het verdubbelen van tafels speeltafels van 1,20m of 1,40m. Wanneer spelers niet boven de tafel hangen wanneer ze niet aan zet zijn, maar wat achterover zitten, wordt prima aan de voorwaarden voldaan.
  Het niet aanwezig zijn van luchtverversing in de speelruimte is wel een valide reden niet te spelen.

 3. Kan een speler van zijn tegenstander eisen dat die een mondkapje draagt tijdens de partij?

  Nee, een mondkapjesplicht staat immers niet in het protocol dus spelers mochten er bij aanmelding voor de competitie van uitgaan dat hen dat niet opgelegd kan worden. Vragen kan natuurlijk altijd, maar wanneer iemand niet wenst te spelen wanneer de tegenstander geen mondkapje draagt achter het bord betekent dat een reglementaire nul.

 4. Wat gebeurt er als er een mondkapjes verplichting wordt ingesteld door de overheid of een veiligheidsregio, waarbij het mondkapje ook achter het bord gedragen dient te worden?

  Dan zal de SOS competitie in de betreffende regio worden opgeschort. Immers, ook hier geldt dat spelers er bij aanmelding voor de competitie van uit mochten gaan dat hen dat niet opgelegd kan worden. Daarbij is het ons bekend dat veel spelers in een dergelijke situatie geen competitie meer wensen te spelen.

  Net als bij de opschorting na de persconferentie van 28 september, is het clubs natuurlijk wel toegestaan in onderling overleg alsnog wel te spelen.

 5. Wat gebeurt er als er een mondkapjes verplichting wordt ingesteld door de overheid of een veiligheidsregio, of door de speellocatie, waarbij het mondkapje gedragen dient te worden wanneer je je door het gebouw verplaatst, maar niet achter het bord?

  Dat is op dit moment nog een open vraag, de wedstrijdleiding heeft daar nog geen standpunt over. Vermoedelijk is deze situatie voor de wedstrijdleiding geen reden tot speciale acties.

 6. Wat gebeurt er wanneer een 8-tal zich terugtrekt?

  Dan wordt het reglement gevolgd. Dat stelt dat terugtrekking wanneer de inschrijving is gesloten en de indeling bekend is gemaakt, er een boete van 50 euro per daarna teruggetrokken team wordt gehanteerd. Dat geld willen we doorzetten naar een goed doel binnen de zorgsector. Natuurlijk begrijpen we dat bestuurders van clubs momenteel ook worstelen met de situatie van weifelende spelers en wisselende corona-cijfers. Maar wij moeten ergens een streep trekken. De inschrijftermijn was al uitgesteld tot 7 september, en er lag een protocol. Iedereen heeft voor zichzelf een afweging kunnen maken. Natuurlijk is het zo dat wanneer de situatie wezenlijk verandert, ook de wedstrijdleiding een afweging moet maken wat de gevolgen daar van zijn. Dat was dan ook aan de orde na de persconferentie van 28 september , en niet voor niets hebben we toen generiek 3 weken ‘vrijaf’ gegeven, ongeacht de situatie per club. Wij willen een domino effect van op eigen initiatief afhakende clubs voorkomen. Daarom handhaven we de door het reglement voorgeschreven sancties, en zullen we voorkomende gevallen vermelden op de website. Stilzwijgend alle terugtrekkingen ondergaan, lijkt ons een verkeerd signaal dat mogelijk de uitval verergert.

 7. Wat gebeurt er wanneer een team een bepaalde wedstrijd niet wenst te spelen?

  Ook hier volgen wij in beginsel het reglement (artikel 27). Wanneer een team aangeeft voor een specifieke wedstrijd niet te willen aantreden, dan verwachten wij dat daartoe een onderbouwd verzoek wordt gedaan, met vermelding van de feitelijke informatie en de specifieke motivatie waarom de wedstrijd op dat moment op die locatie niet door zou moeten gaan. Dat betekent echter niet per se dat een verzoek om uitstel gehonoreerd zal worden. Als individuele spelers besluiten niet te spelen, terwijl overheidsmaatregelen daar geen aanleiding toe geven, dan moeten die spelers maar reglementaire nullen accepteren.

  Een wedstrijd mág worden uitgesteld als de thuisspelende club dat accepteert.