Dispensaties

Naam vereniging: nr. naam knsbnummer dispensatie opmerking
Mat-Ador 30035 A. Ozzo 8834100 niet noteren
Denk en Zet / N.G.K.Z. 40013 Joop Offringa niet noteren
Veenendaalse Schaakvereniging 40064 Rob van Oosterom 6034732 niet noteren
S.G.Zutphen 40072 Teun Michels 6130740 niet noteren
Schaakvereniging Vecht & Ommelanden 60063 S. Reket 7917503 niet noteren
ZZ Combinatie 60068 Ben van Ginkel 6063101 eigen bord/visuele beperking
Kijk Uit 60037 Jean de Goeij 6600099 dispensatie te hoge rating dispensatie voor maximaal 50% van de vastgestelde wedstrijden
En Passant 60017 Monica Reichart 8392329 dispensatie te hoge rating
SV Groenlo 40084 Remco Algera 7226813 dispensatie te hoge rating team stelt nooit >2 spelers op boven ratinggrens klasse
De Sleutelzet 40051 Pieter v.d. Zwan 7666043 dispensatie te hoge rating dispensatie voor maximaal 50% van de vastgestelde wedstrijden