Inschrijving SOS competitie 2023/2024 geopend

De inschrijving voor de SOS competitie is geopend. Vanaf nu kunt u de teams van uw club aanmelden. Er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde Google Forms inschijfformulier als vorig jaar.

De aanmelding dient te geschieden vóór 15 augustus.

Heeft u vooraf al wensen of opmerkingen opgegeven m.b.t. de competitie, dan verzoeken wij u om deze nogmaals in de opmerkingenruimte op het formulier aan te geven.

Hieronder vindt u de link naar het inschrijfformulier:

https://forms.gle/thvMsGFC5YaS2MSJ7

Op de SOS website, onder het hoofdstuk ‘competitie’, vindt u ook de speelweken voor 2023/2024 en het verdere tijdpad tot de start van de competitie.

https://www.soscompetitie.nl