Reglementswijzigingen SOS competitie

De SOS competitieleiding komt in de voorjaarsvergaderingen van SGS, OSBO en SBO met een voorstel tot reglementswijzigingen in het SOS competitiereglement. Deze wijzigingen hebben betrekking op onder andere de mobiele telefoonregel, de invallersregel, de procedure voor het bekrachtigen van toekomstige reglementswijzigingen, en enkele taalkundige aanpassingen. De exacte uitwerking van het voorstel zal ruim op tijd via de website en de vergaderstukken worden gecommuniceerd.

In de najaarsvergaderingen van de SGS en de OSBO zijn deze wijzigingen al ter sprake gekomen. Reglementswijzigingen moeten namelijk door de ALV’s van alle deelnemende bonden worden goedgekeurd. De ALV van de SGS was akkoord met directe invoering van de wijzigingen. De ALV van de OSBO stond er niet negatief tegenover, maar vond directe invoering niet op zijn plaats.

Het voorstel zal daarom op de voorjaarsvergadering opnieuw worden voorgelegd en indien aangenomen per begin volgend seizoen worden ingevoerd.

Een regel die wel per direct wordt doorgevoerd is die van het aantal leden van de commissie van beroep. Het competitiereglement spreekt hier over 5 leden. Het reglement commissie van beroep over 6 tot 9 leden. Daar dit met elkaar in strijd is, heeft de competitieleiding op eigen gezag besloten het competitiereglement per direct aan te passen, door de betreffende zinsnede te verwijderen.