Competitie weer opgestart

Na de persconferentie van het kabinet van gisteravond kan de SOS-competitie per direct weer opgestart worden. Dat betekent dat na het weekend, vanaf maandag 31 januari, alle wedstrijden weer gespeeld kunnen worden (deze week stonden er geen wedstrijden op de agenda).

Dit betekent dat zonder tegenbericht elke club er vanuit mag gaan dat de geagendeerde wedstrijden gespeeld worden. Wel is het zo dat de horeca voorlopig nog om 22.00 uur dicht moet. Dit kan implicaties hebben voor de beschikbaarheid van sommige speellocaties. Hieronder volgt het (geactualiseerde) lijstje aandachtpunten uit ons eerdere bericht van november.

De eerder niet gespeelde wedstrijden zullen ingehaald moeten worden. Het geniet onze voorkeur dat de clubs/teams zelf in onderling overleg een nieuw speelmoment overeenkomen en de nieuwe datum vervolgens melden aan de wedstrijdleiding zodat die opgenomen kan worden in Netstand. Die nieuwe datum kan dus ook per direct zijn. Hoe eerdere hoe beter, wat ons betreft. Op enig moment zullen wij een inventarisatie doen van de wedstrijden waarvan nog geen nieuwe datum bekend is en de teams daarover benaderen.

De aandachtspunten:

  • Omdat er nog immer een CTB-plicht geldt, is er geen plicht tot 1.5m of het dragen van mondkapjes tijdens de partij. Wel is het zo dat het in acht nemen van voldoende afstand raadzaam is. Probeer dat waar mogelijk te faciliteren.
  • De leeftijdsgrens van de CTB-plicht verschilt per locatietype. In het algemeen geldt 18 jaar en ouder. In horecalocaties geldt het echter voor iedereen van 13 jaar en ouder.
  • Mocht een club de speellocatie kwijt zijn vanwege de sluitingstijd van de horeca, dan is de competitieleiding vanzelfsprekend coulant in het vinden van oplossingen. Treed in overleg met de tegenstander. Te denken valt aan uitstel van de wedstrijd, maar ook aan het omdraaien van uit en thuis of het vinden van een alternatieve locatie voor een enkele wedstrijd. Geef overeengekomen uitstel door aan de wedstrijdleiding.
  • Er wordt flexibel omgegaan met de regel dat iedere vaste speler verplicht twee keer moeten spelen, wanneer aannemelijk gemaakt kan worden dat er daarmee een probleem is vanwege de gezondheidscrisis. Het seizoen is overigens nog lang, die twee keer kunnen ook in april en mei vallen.
  • Sancties vanuit de wedstrijdleiding / het reglement zijn alleen aan de orde als een team zich opeens geheel terugtrekt, mede daar het seizoen nog lang duurt. Voor alle andere zaken geldt vooral: overleg en communiceer.