Competitiewedstrijden uitgesteld

Heden avond is door het kabinet afgekondigd dat alle horeca de komende 3 weken om 22.00 verlaten moet zijn, en sportkantines gesloten blijven. Daarbij mogen er tot sluitingstijd ook slechts 30 personen binnen zijn. Dat is een maatregel die aanzienlijk veel schaakverenigingen treft, omdat zij in locaties spelen die onder deze regel vallen zoals caf├ęs, partycentra en wijkcentra. Dat betekent dat deze clubs hun clubavond moeten annuleren, of in ieder geval geen lange partijen meer kunnen spelen zoals in SOS competitieverband.

Uitstel wedstrijden

De competitieleiding heeft daarom besloten dat alle wedstrijden tot en met 20 oktober nu niet gespeeld hoeven te worden. Te zijner tijd zullen wij proberen deze wedstrijden opnieuw te agenderen. Het is natuurlijk een tragische start van de competitie, waarin de meeste clubs nog niet eens een wedstrijd gespeeld hebben. Maar dit besluit lijkt ons nu zinvoller dan per club te gaan bekijken of er wel of geen speelzaal is. Merk op dat het natuurlijk niet verboden is geplande wedstrijden te spelen. Mocht een club kunnen en willen spelen, dan kan men in overleg met de tegenstander besluiten alsnog te spelen.

Terugtrekken van teams

Hiernaast willen wij graag opmerken dat deze situatie de komende 3 weken los staat van vraagstukken rond teams die zich nu mogelijk wensen terug te trekken uit de competitie. Die wens is op een enkele plek al naar voren gekomen, maar dat is een zaak die wij niet automatisch zonder sancties accepteren. Wij beraden ons momenteel op dergelijke situaties, ook in overleg met de KNSB. Alle teams hebben immers enige weken terug de afweging kunnen maken wel of niet mee te doen, en als teams nu alsnog gaan besluiten te bedanken valt er moeilijk een normale competitie te organiseren. Een mogelijke stijging van corona gevallen in het najaar was ook in de zomer al bekend. Andere teams worden met terugtrekking benadeeld, dus we vragen iedereen daar niet te licht over te denken.

Tevens zij opgemerkt dat wij juist voornemens waren een FAQ op de website te gaan bijhouden over corona gerelateerde vragen zoals mondkapjes, invallersregelingen, zaalinspectie, etc. Dat zullen wij de komende week doorzetten. Vragen zijn welkom.

Tot slot: de aanmeldprocedure voor de 4-tallen competitie loopt gewoon door. Op 30 september hopen we alle informatie daarover binnen te hebben.