Concept indeling 2021-2022

De wedstrijdleiding heeft een aardige dobber gehad aan de concept indeling voor de vernieuwde SOS-competitie. Er zijn ruwweg zo’n 160 teams aangemeld. Dat betekent dat er moeilijke keuzes gemaakt moesten worden.

Het reglement prefereert immers 3 hoofdklassen, 6 eerste klassen, 6 tweede klassen en een resterend aantal derde klassen (liefst ook 6 of meer). 160 teams betekent te weinig derde klassen om fatsoenlijk in te kunnen delen. Dan kun je hogerop behoorlijk gaan snoeien, waarbij 3 hoofklassen een must blijft vanwege de afstanden. Wij hebben er vooralsnog voor gekozen het reglement te respecteren en de onderste klasse dit seizoen te schrappen. Dat vereenvoudigt de problemen rond reisafstanden aanzienlijk.

Wij hopen en verwachten dat volgend seizoen er weer meer teams zullen zijn, doordat de Covid-19 pandemie dan hopelijk geen rem meer zet op de wens extern te schaken. Het streven is dan ook de derde klasse dan weer op te voeren, en het degradatiereglement zal daar op voorbereid zijn. (20 degradanten uit de tweede klasse).

Mogelijk nadeel van deze noodgreep is dat flink wat teams om een achttal wordt gevraagd vanwege doorschuiven naar de eerste klasse, waar ze bij aanmelding uit gingen van een zestal. We hopen dat dat te overzien is, en moeten mogelijk ergens nog wat wisselen. De keuze van teams die omhoog geschoven zijn is gedaan op basis van een gemaakte ranglijst van de resultaten in het seizoen 2019-2020.

Reacties inzake hele grote knelpunten gaarne zo spoedig mogelijk. We willen voor 1 september de definitieve indeling publiceren inclusief het speelschema en dus de speeldata. Merk dus op dat dit concept nog niets zegt over paringsnummers en wie wanneer tegen wie uit of thuis speelt.

Zie hier het Concept-SOS-2021-2021