Corona update

Hierbij een update aangaande de actuele Corona-maatregelen rondom de SOS-competitie.

Zoals bekend zal zijn, geldt er sinds begin november een CTB-plicht bij de binnensport. In de horeca bestond die al. Dat betekent dat een CTB controle nu van overheidswege is voorgeschreven bij alle SOS-wedstrijden (en tevens bij reguliere clubavonden). Daarmee zijn de richtlijnen hoe daar mee om te gaan uit september grotendeels achterhaald.

Afgelopen weekend is hier nog bijgekomen dat er aanvullende maatregelen zijn afgekondigd. Gelukkig voor ons heeft het kabinet er voor gekozen de sportsector en de cultuursector open te houden, en kunnen wij blijven schaken. De competitieleiding ziet dan ook geen aanleiding de competitie centraal stil te leggen. Elke wedstrijd die gewoon gespeeld kan worden hoeft immers niet ingehaald te worden. Wel is het zo dat de horeca sluit om 8 uur. Dat kan consequenties hebben voor clubs die spelen in een locatie die valt onder de horecawetgeving.

Enkele aandachtspunten:

  • Omdat er een CTB-plicht geldt, is er geen plicht tot 1.5m of het dragen van mondkapjes. Wel is het zo dat het in acht nemen van voldoende afstand raadzaam is. Probeer dat waar mogelijk te faciliteren.
  • De leeftijdsgrens van de CTB-plicht verschilt per locatietype. In het algemeen geldt 18 jaar en ouder. In horecalocaties geldt het echter voor iedereen van 13 jaar en ouder.
  • Mocht een club de speellocatie kwijt zijn vanwege de sluitingstijd van de horeca, dan is de competitieleiding vanzelfsprekend coulant in het vinden van oplossingen. Treed in overleg met de tegenstander. Te denken valt aan uitstel van de wedstrijd tot december of januari, maar ook aan het omdraaien van uit en thuis of het vinden van een alternatieve locatie voor een enkele wedstrijd. Geef overeengekomen uitstel door aan de wedstrijdleiding.
  • Er wordt flexibel omgegaan met de regel dat iedere vaste speler verplicht twee keer moeten spelen, wanneer aannemelijk gemaakt kan worden dat er daarmee een probleem is vanwege de gezondheidscrisis. Het seizoen is overigens nog lang, die twee keer kunnen ook in april en mei vallen.
  • Sancties vanuit de wedstrijdleiding / het reglement zijn alleen aan de orde als een team zich opeens geheel terugtrekt, terwijl het seizoen nog lang duurt. Voor alle andere zaken geldt vooral: overleg en communiceer.