Coronapaspoort

Vanaf 25 september geldt er een coronapaspoort regeling in nederlandse horeca. Dit heeft ook impact op onze schaakcompetitie.

De nationale schaakbond KNSB heeft vorige week een schrijven doen uitgaan waarin gesteld werd dat deze regeling niet geldt voor het bedrijven van (denk)sport, zoals ook het NOC*NSF en de overheid aangeven. Maar het geldt wel voor de horeca, en dat wringt bij sommige schaakclubs. Waar de KNSB vorige week nog aanstuurde op het voorschrijven van een alternatieve speelzaal op locaties met een verplicht CTB (Coronatoegangsbewijs), nuanceren ze dat vandaag door te verwijzen naar het met het ministerie van VWS afgestemde NOC*NSF protocol. Dat is prettig want de competitieleiding van de SOS had al net vastgesteld dat wij clubs niet gaan vragen voor bondswedstrijden te verhuizen.

Het thans gecommuniceerde protocol, wat wij voor de SOS-competitie overnemen, stelt voor in horeca gelokaliseerde schaakclubs het volgende:

Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/sportaccommodatie en de daarin aanwezige horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine/sportaccommodatie gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca daarbinnen zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
• voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
• wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart en in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
• voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
• het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horecagedeelte;
• voor het beoefenen van sport in bijv. buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

Advies voor schaakverenigingen naar aanleiding van dit protocol:
• Als uw vereniging in een horecalocatie, een buurthuis of vergelijkbaar speelt waar als hoofdregel het tonen van een CTB geldt, kunt u in overleg treden met de uitbater/verhuurder of het schaken in een van de horeca afgescheiden gedeelte van het gebouw mogelijk is.
• Als het niet mogelijk is om een afgescheiden gedeelte te gebruiken voor het schaken, dan is een CTB verplicht. Informeer in geval van externe competities dan tijdig de tegenstander.

Voor de SOS-competitie willen we het volgende vragen aan clubs die niet onder een QR-check uitkomen voor spelers van SOS wedstrijden:

  • Informeer vooraf je tegenstander over de situatie, en vraag hen of er voor bezoekende spelers een beletsel is om deel te nemen.
  • Zo ja, zoek dan in overleg een oplossing, welke kan bestaan uit: andere speler opstellen, wedstrijd uitstellen tot na QR-check periode (mocht die periode tot na de jaarwisseling duren dan zal in overleg met de competitieleiding een andere oplossing gevonden moeten worden), uit en thuis omdraaien, partijen vooruit spelen of parallel op een andere locatie spelen.

NB: Om deze en andere redenen wordt op korte termijn een lijst met contactpersonen (naam/email) per team op deze website geplaatst. Dit zijn de bij de inschrijving opgegeven contactpersonen. Teamleiders die om privacy redenen geen vermelding wensen kunnen uiteraard een alternatief contactpersoon doorgeven.