Gevolgen Corona-crisis voor SOS-competitie 2020-2021

Beste schakers,

Dat de corana-crisis ook een enorm effect heeft op het schaakleven is ons allen wel duidelijk gemaakt. Het normale verenigingsleven moest stil gelegd worden én het ene na het andere toernooi verdwijnt van de schaakkalender. Gelukkig zijn er diverse initiatieven genomen om een ‘digitale vereniging’ en/of evenement te starten. Wij waarderen dat zeer.

Niemand weet hoe lang deze situatie zich zal voortzetten. Maar we kunnen niet wachten op het moment dat hier duidelijkheid over ontstaat. De besturen van de drie samenwerkende regionale bonden (SBO, SGS en OSBO) hebben uitvoerig overleg gehad over hoe nu verder.

Met elkaar delen we de mening dat we de ledenvergaderingen, die in de maand mei gehouden zouden worden, laten vervallen. Praktisch gezien zal het lastig worden om alle verenigingen op de gewenste wijze te laten deelnemen. Maar de belangrijkste reden is dat wij vinden dat het onderwerp “het al dan niet voorzetten van de gezamenlijke competities” van dusdanig belang is voor de drie regionale bonden dat deze besproken dient te worden in een ‘traditionele ledenvergadering’.

Met elkaar moeten we een goede discussie kunnen voeren!

Dit betekent dat dat we de pilot van de gezamenlijke competities verlengen met één jaar, dus tot en met het seizoen 2020-2021. De doelstelling wordt nu dat in de Leden Vergaderingen van mei 2021 een definitief besluit genomen wordt. Als het schaakleven weer is genormaliseerd zullen wij over dit onderwerp zeker weer contact met u opnemen.

Het verlengen van de pilot betekent tevens dat we voor het komend seizoen geen ingrijpende wijzigingen aan zullen brengen. Wel zijn er tijdens de evaluaties diverse verbeteringsvoorstellen aangereikt die de uitvoering betreffen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het vervroegen van de inschrijvingstermijn van de achttallen naar 1 augustus
  • Het aanbrengen van verbeteringen in het inschrijfformulier
  • Er voor zorgen dat de verenigingen uiterlijk 1 juni worden geïnformeerd
  • Dat uiterlijk 15 juni het inschrijfformulier beschikbaar wordt gesteld

Indien blijkt dat we niet in september kunnen starten met de competitie zullen we tijdig een alternatief plan ontwikkeld hebben. We zullen de ontwikkelingen volgen op basis van de berichten van de KNSB en de geregelde persconferenties.

Wij beseffen dat ons besluit om de Leden Vergadering te laten vervallen en het éénzijdig verlengen van de pilot bijzonder is, maar hopen dat u hier begrip voor heeft. De komende maanden blijven spannend voor ons allen. Als we al als vereniging weer bij elkaar kunnen komen, moet dat dan binnen de 1,5 m samenleving én hoe organiseer je dat als vereniging? De KNSB maakt al ontwerpen hoe dit georganiseerd kan worden. Heeft u zelf praktische ideeën, wilt u die dan met ons delen. Publicatie op de site kan ook andere verenigingen helpen.

Wij hopen dat we met elkaar het schaakleven in het komende seizoen weer op kunnen pakken én wensen u wijsheid toe in de te maken keuzen.

Dirk Hoogland, voorzitter OSBO
Henk van Lingen, voorzitter SGS
Erik Blom, voorzitter SBO