Voorstel SOS-competitie 2021-2022

Onder de noemer SOS-competitie is de laatste paar jaar een gezamenlijke midweekse competitie georganiseerd binnen de bonden SGS, OSBO en SBO. Deze competitie is seizoen 2018/2019 gestart als een pilot van twee jaar. Wegens corona is deze pilot met één jaar verlengd. De pilot eindigt nu in de zomer van 2021.

Vorig seizoen werd besloten het geplande evaluatie- en besluitvormingstraject dit seizoen te doen. Ondanks dat ook dit seizoen in het corona-water is gevallen, heeft die evaluatie wel plaatsgevonden, en zijn we toe aan besluitvorming. Dit najaar is binnen de stuurgroep gesproken over de ervaringen en over de diverse opvattingen vanuit de verenigingen die vorig seizoen al naar boven waren gekomen. In het eerste kwartaal 2021 zijn er twee voorstellen verspreid onder de verenigingen en besproken in een wedstrijdleidersoverleg per bond. Uiteindelijk is besloten te gaan voor een niet gewijzigd scenario 2: één acht- en zestallen competitie. Dit voorstel zal in juni op tafel liggen in de algemene vergaderingen van de drie deelnemende bonden.

Zie hier de toelichting-SOSvoorstel-2021, waarin de gevolgde procedure en afweging beschreven staat, en zie hier Competitiereglement SOS zes-achttallen versie 210522MJ dat bij het voorstel hoort. Beide stukken zullen bij de ALV vergaderstukken in de drie bonden zitten.